Profesionalita
na Vaší straně

 

Ignorantia iuris non excusat
Exceptio regulam probat
Legis interpretatio legis vim obtinet
Consuetudo est optima legum interpres
Iustitia nemini neganda
Pacta sunt servanda

Právní služby

Svým klientům, mezi něž patří podnikající i nepodnikající právnické a fyzické osoby, subjekty územní samosprávy i zástupci neziskového sektoru, nabízí advokátní kancelář komplexní právní služby a poradenství v širokém spektru právních odvětví, a to jak v klasických oblastech práva civilního – právo obchodní, občanské, rodinné, pracovní – tak také v oblasti práva trestního a kombinovaných právních oborů – např. práva nemovitostí, bytového práva či práva zdravotnického.


Advokátní kancelář se ve své činnosti mimo jiné zaměřuje na širokou agendu související s převody, zatížením, nájmy a správou nemovitostí, poskytuje komplexní právní služby realitním kancelářím, společenstvím vlastníků jednotek a investorům, stejně jako jednotlivým fyzickým osobám (koupě, advokátní úschovy, katastrální řízení, ověřování podpisů, darování, nájem, věcná břemena, zástavní práva, prohlášení vlastníka, dražby atd).
 

Dále pokrývá rozsáhlou oblast závazkových vztahů a uzavírání smluv mezi podnikateli i nepodnikateli, vymáhání pohledávek, exekučního řízení a práva obchodních korporací (mj. komplexní služby související se zakládáním obchodních korporací, realizace převodu podnikatelských aktivit fyzických osob – např. živnostníků nebo lékařů, provozovatelů lékáren a dalších zdravotnických zařízení – na společnosti s ručením omezeným).

Specializuje se rovněž na problematiku náhrady újmy na zdraví i v majetkové sféře nastalé v důsledku nesprávného postupu lékařů, dopravních nehod, trestných činů, a dalších skutečností.

V trestním řízení realizuje obhajobu obviněných (včetně obhajoby mladistvých, právnických osob a obhajoby ex offo) i zastupování poškozených.

Při své činnosti úzce spolupracuje s řadou specializovaných subjektů jako jsou notáři, exekutoři, soudní znalci, auditoři, daňoví a investiční poradci, realitní, projekční a geodetické kanceláře nebo odborníci na čerpání prostředků z fondů EU.

Mgr. Zdeněk Jedlička se věnuje rovněž přednáškové činnosti a vedeni workshopů, a to zejména v oblasti právních vztahů k nemovitým věcem, vymáhání pohledávek a vybraných trestně právních otázek.